حسین کاظمی

نظرات

سلام آقاي دكتر بنده از اساتيد مدعو دانشگاه هستم و داراي مدرك دكتري شيمي تجزيه ميباشم. شركت توليد كننده مواد شيميايي ثبت داده ام اما هنوز رسما شروع به فعاليت نكرده ام و در حد پايلوت كار ميكنم. جهت عضويت در مركز رشد دانشگاه چه بايد كرد. با تشكر