شقایق بهشتی

مشاور حقوقی، وکیل دادگستری

خانم بهشتی یکی از برجسته ترین وکلای دادگستری تو حوزه کسب و کارهای نوپاس. سوابق ایشون عبارتند از مشاور ارشد حقوقی سرآوا، همکاران سیستم و گروه PPG. همچنین مهمترین تخصص ایشان تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری است.

نظرات