اسماعیل پیرعلی خیرآبادی

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

دکتر اسماعیل پیرعلی دارای دکترای تخصصی بهداشت آبزیان از دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد می باشد. از مهمترین سوابق اجرایی وی می‌توان به رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد، معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان، رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان و مدیرکل شیلات و آبزیان استان اشاره نمود.

نظرات