سید سعید هاشمیان

مدیرعامل- نایب رئیس هیات مدیره

سعید دانش آموخته مدیریت ارشد کسب و کار است. او پیش از این موسس تعاونی اعتبار "دانش" و مدیرعامل هلدینگ اقتصادی "آهو" بوده و نزدیک به 10 سال سابقه مدیریت در شرکت های خدمات گردشگری دارد.

نظرات