محمد بنی اسد

مدیر فنی

محمد کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی است. او سابقه فعالیت های متعددی در صنعت گردشگری دارد که از آن جمله می توان به مدیریت هتل، مدیریت و عضویت در هیات مدیره دفاتر خدمات مسافرتی و نیز اشتغال در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اشاره کرد. محمد در حال حاضر مدیر فنی شرکت باهشت است.

نظرات