بابک نقاش

مدرس و استراتژیست محتوا

مدیر روابط عمومی شرکت همیار پارس

مدیر سابق روابط عمومی مرکز کسب و کارهای نوپا سازمان فناوری اطلاعات ایران

نظرات