امیر عباس امامی

هم‌بنیان‌گذار و مدیر اجرایی

بیش از ده سال سابقه فعالیت در حوزه مالی، سرمایه‏‌گذاری و نوآوری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه گذاری داریک، مدیر و پژوهشگر در گروه مالی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، فارغ التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

نظرات