روزبه برنا

تحلیلگر ترافیک و حمل و نقل

کارشناس ارشد حمل و نقل با تجربه مدیریت عملیات و شبکه معابر و قیمت یابی سفر و مشاور شرکت‌های حمل و نقل، تحلیلگر حوزه تاکسی‌های اینترنتی، آشنا به بلاکچین و قراردادهای هوشمند و کاربرد آن در مهندسی ترافیک

نظرات