محمدمهدی زینالی

مسئول شبکه‌های اجتماعی و روابط عمومی

مسئول مارکتینگ استارتاپ‌های فوتزم و اکیپ، کارشناس شبکه‏‌های اجتماعی، طراح موشن گرافیک، تجربه فعالیت در کانون‏‌ها و انجمن‏‌های دانشگاهی، برگزار کننده رویدادهای دانشجویی مختلف‌

نظرات