جواد یزدانی

جواد به صورت دیوانه واری عاشق چالش است. او کارآفرینی با تجارب فراوانی در زمینه برندینگ و مدیریت تبلیغات، طراحی صنعتی و مدیریت طراحی است. او همچنین برنامه و برگزار کننده رویدادهاست. طراحی های او توسط رقابت ها و مجلات داخلی و خارجی به نمایش درآمده است. او دارای کارشناسی طراحی صنعتی است و برای بیش از ۲۰ محصول و کمپانی نام و هویت ساخت است.

نظرات