امیر فتح زاده

امیر اولین وب سایتش را در سال ۲۰۰۷ راه اندازی کرد و از آن موقع تاکنون او استارتاپ های متعددی را شروع کرده است. او fotcup.com را با امید در سال ۲۰۱۱ راه انداخت و در سال ۲۰۱۲ amoozeshi.net را پایه گذاری کرد. در سال ۲۰۱۰ مسئولیت مدیریت وب گستر را به عهده گرفت که بیش از ۵۰ وب سایت و اپلیکیشن را تحویل مشتریانشان داده اند.

نظرات