بابک عبدحق

بابک متخصص در حوزه ای یادگیری الکترونیکی با بیش از ۱۰ سال سابقه آکادمیک و تجربی است. او با مدرسان کار میکند و به آن ها در انتشار محتوای و دروس آنلاین کمک می کند.

نظرات