حمید اسدی

حمید یک توسعه دهنده ی ارشد وب، با سابقه و با اشتیاق در توسعه کسب و کار های نرم افزاری است.او دارای کارشناسی مهندسی کامپیوتر است و با کتاب های صوتی زندگی می کند.

نظرات