مجید کثیری

مجید یک مشاور روابط عمومی و خبرنگار با بیش از ۶ سال سابقه در مشاوره PR    در شرکت های بزرگ و کوچک در صنعت بوده است. به عنوان یک مشاور روابط عمومی مجید به شرکت های زیادی برای توسعه و پیاده سازی استراتژی روابط عمومیشان کمک کرده است.

نظرات