محمدمهدی جهانی مقدم

مهدی تحلیل گر حرفه ای ومعمار پایگاه داده و نرم افزار با ۸ سال سابقه کار در حوزه نرم افزاری است. او مسئولیت تمام جنبه های فنی اخبار رسمی را به عهده دارد.

نظرات