بهاره ثباتی

او دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی نرم افزار و بیش از 8 سال سابقه کار به عنوان مدیر پروژه،  توسعه چند رسانه ای وطراحی انیمیشن دارد. وقتی بهاره  به مشکل پیدا کردن یک عکس خوب ایرانی مواجه شد، تصمیم گرفت تا آن را حل کند. او معتقد است که نویسندگان، طراحان، شرکت ها و هر افراد دیگر و یا سازمان ها که نیاز به عکس های حرفه ای دارند میتوانند از رنگیتر استفاده کنند

نظرات