افروز کتانباف نسب

او دارای مدرک مهندسی نرم افزار کامپیوتر (کارشناسی) است  و 10 سال تجربه در مدیریت اجرایی به او توانایی ایجاد پل برای جنبه های فنی و تجاری شرکت را میدهد. علاقه او به ورزش گسترده است، اما شور و شوق او در یوگا است.

نظرات