محمدجواد دلوند

از همان دوران آغازین محمد علاقه بسیاری به علوم کامپیوتر داشت. تحصیلات او در زمینه علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار است. در همان دوران او به ساختن و توسعه دادن وب سایت خود پرداخت و مهارت های خود را در همان زمینه توسعه داد.

نظرات