بهرام مشرفی

برنامه نویس جاوا، مسلط به فریمورک اسپیرینگ، پنج سال سابقه در تولید ابردادهها.

نظرات