محمد چنگالی

برنامه نویس جاوا، شش سال سابقه در طراحی موتورهای جستجو.

نظرات