امید آراسته

کدنویس بخش واسط کاربری، سه سال سابقه در محیط استارتآپی.

نظرات