سهیل رمضانی

سهیل دارای مدرک کارشناسی در رشته  آمار و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کسب و کار (MBA)است .او بیش از 6 سال تجربه کاری در زمینه پژوهش بازار، تجزیه و تحلیل داده ، فروش و بازاریابی دارد.

 

نظرات