فروز فروتن

فروز دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران است، او ۱ سال به عنوان مدیر بازرگانی شرکت آریا راد پارس مشغول به کار بوده است.

نظرات