مبین عزیزپور

مبین کارشناسی فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارد. او دو سال سابقه کاری به عنوان  توسعه دهنده اندروید در شرکت زودفود دارد.

نظرات