محمدحسین زارعی

محمد حسین کارشناسی ارشد نرم افزار از دانشگاه تهران دارد. او چهار سال سابقه کار تحقیقاتی در حوزه شبکه‌های کامپیوتری در دانشگاه تهران و توسعه‌ی چندین پروژه اپلیکیشن‌های تحت وب دارد

نظرات