ساناز سلیمانی

ساناز در رشته مهندسی مهندسی نرم افزار تحصیل کرده است. او ۵ سال سابقه برنامه نویسی سیستم های مالی و بیمه دارد.

نظرات