وحید شهبازی

وحید کارشناس ارشد تجارت الکترونیک هست.تخصص وحید طراحي و آناليز كسب و كار، طراحي و پياده سازي بصري ، شبكه و مجازي سازي است.او مدير آي تي و شبكه بانک قوامین، مدير پرتال بانكي قوامین IR بوده و در زمینه طراحی بصري و محتوايي نرم افزار بانكی و مديريت ذخيره ساز هاي اطلاعاتي سابقه کاری دارد.

نظرات