سعید شکوهی

کارشناس ارشد نرم افزار، با 9 سال سابقه توسعه نرم افزارهای تحت وب

نظرات