سیدمرتضی خالقی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

8 سال سابقه برنامه نویسی، 4 سال سابقه کار در زمینه­ Search Engine

نظرات