داود مرادپور

داوود دارای 10سال تجریه مدیریت اجرایی است.او توانایی ایجاد پل برای جنبه های فنی و تجاری شرکت را دارد.

نظرات