حمید چرم فروشان

حمید مهندس IT هست و کارش را با شرکت اندریمان در سال 91 شروع کرد. تا سال 92 مشغول به فعالیت در زمنیه کدنویسی بود و با پروژه مشهدهوم و در ادامه مانیشن، به فعالیت در زمینه MBA علاقمند شد.

نظرات