محمدعلی جعفری

محمد علی فوق لیسانس نرم افزار دارد. حوزه تخصصی او طراحی و پیاده سازی سیستم های امنیتی است. محمد علی 7 سال سابقه کار در  زمینه پیاده‌سازی سیستم‌های نهفته و امنیتی دارد.

نظرات