میلاد سترگ

میلاد مرک کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات دارد. تخصص او فروش و بازاریابی است و 5 سال سابقه کار در شرکت های تبلیغاتی دارد

نظرات