شیوا جلوه

شیوا عاشق نوشتنه و از کتاب خواندن لذت میبره. اولین کتابش را در 18 سالگی نوشته و از دنیای کسب و کار و چالشهای آن لذت میبره. شیوا دوست داره به آدمها نشون بده زندگی زیباست، و هرکس باید هدفش رو پیدا کنه و از اون لذت ببره.

نظرات