امیرمحمد اسلامی

دانشجوی برتر دانشگاه امیرکبیر، برگزیده المپیاد کشوری

نظرات