علی شبستانی

او از دانشگاه تبریز در رشته مهندسی برق فارغ التحصیل شده است. او در تجربه های زیادی در زبان های برنامه نویسی C، C#، پایتون و طراحی سیستم های تعبیه شده است. او همچنین متخصص الگوریتم های اکتشافی است و بخاطر توانیایش در کرک چیزهای حتی غیر ممکن شناخته شده است.

نظرات