سینا حمزه زاده

دانشجوی رشته ی نرم افزار، چهار سال سابقه در برنامه نویسی حرفه ای

نظرات