سعید عارفی

استاد و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر،

کارآفرین و مربی کسب و کار،

داور مسابقات کشوری ایده شو،

مدیر ارشد دیجیتال شرکت دیاکو ارتباطات آریا

نظرات