امیرحسین علیشاهی

مدیر سایت لرنیاتو 

مدرس علوم کامپیوتر 
مدیر سایت لرنیاتو 
طراح بازی سلحشوران

نظرات