علی خادم الرضا

مربی

سوابق تحصیلی و آموزشی

دانشگاهی

کارشناسی کارشناسی ارشد شهرسازی ۱۳۸۱- ۱۳۸۹

کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای،دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا.
کارشناسی شهرسازی، دانشگاه آزاد مشهد.
MBA

گرایش مدیریت استراتژیک – گرایش مدیریت بازاریابی – مدرسه مدیریت کسب و کار، دانشگاه WWS مالزی
آموزش آزاد (۱۳۸۷ تا کنون)

دارنده مدرک بین المللی ارتقا فروش و بهره وری از دنی گروپ انگلستان(۱۳۸۹)
دارنده مدرک بازاریابی و فروش نوین در شرایط بحران اقتصادی از انجمن مهندسی صنایع ایران، بالاترین ‏مرجع علمی مهندسی صنایع در کشور (۱۳۹۰)‏
دارنده مدرک مدیریت جامع استراتژیک از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (۱۳۹۱)‏
عضو آکادمی تخصصی مدیریت استراتژیک ایران (۱۳۹۲)
دارنده مدرک مدیریت استراتژیک از موسسه علمی آزاد بهار (۱۳۹۲)‏
دارنده مدرک کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ۲۰۱۴ آمریکا (۱۳۹۲)
دارنده مدرک مدیریت فردی و کسب و کار از QAL انگلستان (۱۳۹۴)
دارنده مدرک بازاریابی دیجیتالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (۱۳۹۵)
شرکت در دوره های مدیریت جامع استراتژیک، انه گرام و شخصیت شناسی، بازاریابی عصبی، راه اندازی و ‏ارتقاء کسب و کار اینترنتی، فروش حرفه ای بیمه عمر و سرمایه گذاری، نمایندگی بیمه، فروش و بازاریابی، راه ‏اندازی کسب و کار، جهش در کسب و کار، کارخانه تولید محتوا و اطلاعات، کلوپ مدیران کارخانه اطلاعات، ‏ارتقاء فروش و بهره وری در شرایط بحران، پرورش نبوغ مالی و …
تألیف کتاب

خادم الرضا، علی، ۱۳۹۲، زبان عمومی و تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد شهرسازی، انتشارات لوح محفوظ
خادم الرضا، علی، ۱۳۹۳، آیا آنان که می دانند با انان که نمی دانند برابرند؟ رازهای موفقیت از زبان بزرگان
کتاب بهره وری ۱۰۰۰%، چگونه در سه سال دستاوردهایی را داشته باشیم که دیگران در سی سال ‏هم بدست نمی آورند (در دست چاپ)‏
برنامه ریزی نواحی پیرامون ایستگاه های حمل و نقل عمومی درون شهری با تأکید بر رویکرد ‏‏«توسعه مبتنی بر حمل و نقل» (‏TOD‏)، نمونه موردی نواحی پیرامون ایستگاه های قطار شهری بولوار وکیل ‏آباد مشهد (پایان نامه کارشناسی ارشد)
تدریس و مشاوره

تدریس و مشاوره حرفه ای

استراتژی کسب و کار
کارآفرینی
بازاریابی
فروش
موفقیت
موفقیت مالی
راه  اندازی کسب و کار
تدریس آموزشی

تدریس زبان تخصصی فوق لیسانس شهرسازی.
تدریس عمومی انگلیسی (۱۳۸۴)‏

نظرات