سیدمهدی خلیق رضوی

مدیرعامل همتک

MIT پسادکتری هوش مصنوعی

کارآفرینی 

نظرات

با سلام و احترام اطلاعات تماس جناب آقای دکتر خلیق رضوی در صفحه ی ایشان موجود نبود. خواهشمندم راه تماسی با ایشان لطف بفرمایید متشکرم