حسین کلهر

مجری صدا و سیما، طنز پرداز، مشاور تبلیغاتی

نظرات