میثم طائب

مدیر فناوری اطلاعات فروشگاه های زنجیره ای شهروند

نظرات

لطفا امکان ارتباط با آقا میثم طائب رو فراهم بفرمایید.