میثم طائب

مدیر فناوری اطلاعات فروشگاه های زنجیره ای شهروند

نظرات