پارسا جانباز

مدیر اجرایی علی بابا

نظرات

سلام استارتاپی در زمینه لجستیک دارم که در ایران اولین بار است لطفا راهنمایی کنید