سیدامیرحسین میرقادری

مدیرعامل

دانشجو دکتری تخصصی(PhD) مهندسی صنایع - تحلیلگر مدیریت و بهره وری سیستم ها

          متخصص حوزه مدیریت و کنترل پروژه ها (PMBOK)

دارای تجارب موفق در راهبری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان  

            مدیرعامل شرکت درمان پویان فراسو ایرانیان 

مشاور استراتژی و تدوین BM & BP  کسب و کار های نوپا   

نظرات