ثمین موتمن‌فر

سردبیر

ثمین موتمن‌فر دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک نوری از دانشگاه تبریز است. او از سال ۱۳۹۱ مشغول روزنامه‌نگاری علمی و نوشتن و ترجمه مطالب علمی، به خصوص در نشریات و ‌وب‌سایت‌های معتبر است.

نظرات