ریحانه استاجی

ريحانه استاجي دانش آموخته كارشناسي شيمي محض از دانشگاه ازاد است. او در سال ١٣٩٣ موفق به كسب مقام دوم كشوري در جشنواره دانش آموزي تبيان گرديد. او همچنين فعاليت رسانه اي و مطبوعاتي خود را در سايت علمي تحليلي نوپانا آغاز كرده است.

نظرات