محمد زاهدی

هم-بنیانگذار

او یک مروج کارآفرینی است و قبل از آنکه کارشناسی ارشد بازاریابی خود را بگیرد، ۱۲ سال تجربه از کارمندی تا تاسیس استارتاپ و تجارت خارجی و صنعت ساختمان را دارد. هم اکنون علاوه بر تاسیس اصفهان پلاس و Apple724 بر روی استارتاپ جدید خود مشغول به کار است. برگزاری تداکس نقش جهان و مربی گری چندین رویداد استارتاپ ویکند و لین استارتاپ ماشین و … از فعالیت های اخیر او دراین حوزه می باشد

نظرات