هومن عطار

مالک و سرمایه‌گذار شعبه لورناجین استرالیا در ایران

• دکترای مدیریت از دانشگاه Macquarie سیدنی
• کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه Carleton اتاوا
• پارتنر ارشد در شرکت بازرگانی و مشاوره مدیریت کوچ از سال 1394
• مدیریت و اجرای بیش از 20 پروژه مشاوره و بیش از 100 کارگاه آموزشی
• پارتنر با شرکت مشاوره مدیریت ریسک Broadleaf Capital international استرالیا از سال 2014

نظرات