بنیامین تختایی

مدیر فنی شرکت مکتب شریف

دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

مدیر فنی توسعه ی فایروال وب در شرکت امن افزار گستر شریف

 

نظرات